Användningsvillkor


Användning av personlig information
Känslig personlig information delges aldrig för tredje part såvida du inte uttryckligen samtyckt, och vi samlar aldrig in personlig information såvida inte du själv har angett denna information när du gjort en beställning, deltagit i en enkät eller liknande. Information samlas in om namn, adresser, postnummer, mejladresser, telefonnummer och enkätsvar där vi erhåller frivillig kännedom om olika ämnen.

Personlig information används för att implementera den tjänst för vilken informationen samlas in. Informationen används också för att lära känna dig och andra användare av hemsidan bättre. Denna användning kan inkludera studier och analyser i syfte att förbättra och effektivisera vår och våra leverantörers marknadsföring, våra produkter, tjänster och tekniker samt för att visa innehåll som är anpassat efter dina intressen.

Kontakt rörande persondata
Som användare av SkinPlans hemsida, har du rätt till att kräva insyn i behandlingen av personuppgifter. Du kan också kräva korrigeringar, begränsningar eller borttagande av personuppgifter i enlighet med GDPR. Som användare har du även rätt att ta bort dina personuppgifter samt göra utdrag av den informationen som Medicera lagrat om dig. Utdrag kan göra kostnadsfritt en gång per år. Övriga utdrag kostar 1250kr/st.
Om du vill ta bort, redigera eller se över samtycke och andra personuppgifter kan du kontakta support@skinplan.se .

Skydd av persondata
Lagstiftningen kräver att din personliga information ska förvaras på ett säkert och konfidentiellt sätt. Vi lagrar din personliga information på servrar med höga säkerhetsnivåer som är placerade i kontrollerade anläggningar. All överföring av data mellan tjänsten och din webbläsare skyddas med HTTPS/SSL. Även kommunikation internt mellan olika delar av tjänsten sker över krypterade nätverk.

Personlig information raderas eller anonymiseras när det syfte som den samlades in för upphör

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och ändra dessa riktlinjer för behandling av personaldata. Om vi gör detta, kommer vi självklart att korrigera datumet för ”senast uppdaterad” nertill på webbsidan. Vid omfattande ändringar kommer vi att meddela dig med ett synligt meddelande på våra hemsidor.


Om du anser att Medicera inte har uppfyllt dina rättigheter enligt GDPR, har du rätt att överklaga till den aktuella tillsynsmyndigheten. Detta görs genom att skicka ett klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter finns på: www.datainspektionen.se.

Önskelista Menu Kundvagn
Top